Week van het openbaar onderwijs

19-03-2023
De Lucas van Leyden is actief tijdens en voor de Week van de Openbare Scholen!

Van 20 t/m 24 maart 2023 is het de Week van de Openbare Scholen. In deze week laten leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders zien waar het openbaar onderwijs voor staat: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. De openbare scholen zetten zichzelf deze week in de schijnwerpers. Wat heeft de Lucas van Leyden gedaan als openbare school? In februari hebben we een loterij gehouden en hebben we eigen baksels verkocht voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. De opbrengst was €2762,20. Ook hebben we stilgestaan bij de 'Internationale dag van de moedertaal'. De Lucas van Leyden is een prachtige binnenstadschool met heel veel meertalige kinderen. Op deze dag hebben de kinderen op een kaart aangegeven waar hun roots liggen en hebben ouders in de klassen in hun eigen moedertaal voorgelezen!

Activiteiten Week van de Openbare Scholen

In de week van 20 t/m 24 maart opent de Lucas van Leyden op donderdag 22 maart vanaf 8.30u tot 10.00u hun deuren op locatie de Steeg voor ouders om rond te kijken en om een actieve gymles te bekijken met de kleuters. Datzelfde programma is er in de middag van 13.00u tot 14.00u op locatie de Vliet.

Kernwaarden Openbaar onderwijs
PROOLeiden-Leiderdorp biedt openbaar onderwijs. Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving, met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis:

  • Gelijkwaardigheid: op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.
  • Vrijheid: op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.
  • Ontmoeting: op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld. 
Initiatief VOS/ABB en VOO
De Week van de Openbare Scholen is een initiatief van VOS/ABB en de VOO. VOS/ABB zet zich in voor optimale omstandigheden in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De openbare en algemeen toegankelijke school gaat uit van de democratische normen en waarden die in de maatschappij leven. Voor VOS/ABB staat het onderwijs niet op zichzelf, maar is het onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de samenleving.

De VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) behartigt de belangen van het openbaar onderwijs en streeft een onderwijssysteem na waarin kinderen van ouders van alle gezindten met elkaar naar school gaan, met elkaar leven en dus ook met elkaar leren.

Meer informatie Meer informatie over de Week van de Openbare Scholen: https://www.openbaaronderwijs.nu/

Ruim 200 deelnemers!
Doe de Zigzagg........
Grote uitvindingen door de jaren heen.
Eet smakelijk!