Educatieve partners

Samen maken we het nog uitdagender en leuker!

Wij zijn dankbaar voor de fijne relaties en de effectieve samenwerking met onze educatieve partners. Met elkaar maken we het onderwijs van uw kind passend en rijk! 

Technolab  

Het technolab verzorgt meerdere keren per jaar actieve technieklessen voor onze leerlingen. https://www.technolableiden.nl/  

PPO  

Primair passend onderwijs is een netwerk waarbij wij zijn aangesloten met als doel passend onderwijs voor elke leerling te verzorgen. U als ouder kunt met speciefieke vragen kunt ook contact opnemen met het PPO.  https://www.pporegioleiden.nl/  

AED  

Het AED ondersteunt ons met enorm veel kennis en ervaring bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. https://www.aed-leiden.nl/ 

Leren is leuk  

'Leren is leuk' verzorgt bij ons wekelijks begeleiding voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het behalen van specifieke onderwijsdoelen. https://lerenisleuk.net/  

'BplusC' 

'BplusC' helpt ons bij het vormgeven van een rijk en uitdagend cultuuraanbod. http://cultuureducatiegroep.nl/  

Tijdens onze uitjes zorgen we ervoor dat we goed zichtbaar zijn
In de laatste periode van het schooljaar staan de schoolreisjes op de...
Ook dit jaar is er bij ons op school weer de koningsspelen
Natuurlijk hebben we ter afsluiting van het project trots onze...