Visie

OBS Lucas van Leyden is een openbare school en staat zowel letterlijk als figuurlijk midden in de maatschappij. Wij hebben twee locaties die veel samenwerken en ook een eigen ontwikkeling doormaken. 'Een kleurrijk palet voor jouw toekomst' is ons gezamenlijke motto! 

Locatie Vliet 

Vertrouwen 

Wij geloven dat mooi onderwijs waarin eenieder zich kan ontwikkelen, begint bij vertrouwen in jezelf en in elkaar. Wij staan erop dat iedereen die bij ons naar binnen loopt zichzelf kan zijn en zich zowel fysiek als sociaal prettig voelt. De sfeer is dan ook laagdrempelig, we spreken respectvol met elkaar en spreken duidelijk vertrouwen en verwachtingen uit. Daarnaast heeft eenieder een open houding ten aanzien van verschillen, veranderingen, andere ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Iedereen kan zo zijn mening uiten, mooie inhoudelijke discussies voeren en we werken graag met elkaar samen.  Wij zien ieder kind en geven hen een stevige sociale basis mee.  

Ontwikkeling 

Wij zien onze leerlingen als de leiders van de toekomst en bereiden hen hierop voor. Wij kijken constant kritisch naar wat onze leerling nodig heeft in de toekomst. We gaan geregeld met u als ouder en onze leerlingen in gesprek. We brengen onderwijsbehoeftes in kaart, stellen gezamenlijke ontwikkeldoelen en sluiten hier zo goed mogelijk op aan. Wij dragen zorg voor een heldere structuur en goede balans tussen het aanbieden van de basisvaardigheden, burgerschapsvorming en onderzoekend leren om de nieuwsgierigheid van de leerlingen optimaal te prikkelen. 

Wij ontwikkelen en werken samen met experts van binnen en buiten de school om onze didactische vaardigheden aan te laten sluiten op dat wat onze leerlingen nodig hebben. Daarnaast zien wij elkaars talenten, dagen wij elkaar uit om te specialiseren en leren constant van en met elkaar.  Bij ons blijft geen enkel talent onbenut! 

Plezier en creativiteit 

Onze school ademt creativiteit en daarmee plezier! Dit merk je al als je bij ons binnenkomt: Er is kunst zichtbaar gemaakt van uiteenlopende materialen, er is aandacht voor drama en muzikale ontwikkeling en schooljaren worden gekenmerkt door bezoeken aan musea en theater. Leerlingen en leerkrachten dagen elkaar uit om van de gebaande paden af te wijken, creatief te denken en werk op een creatieve manier vorm te geven. Wij werken hiervoor structureel samen met culturele experts en zetten didactische strategieën in om creativiteit te bevorderen.  

Een gezonde omgeving geeft ook plezier en hierom hebben wij aandacht voor gezonde voeding en sport en bewegen. Naast de lessen bewegingsonderwijs zetten leerkrachten ook in de klas werkvormen in waarbij onze leerlingen fysiek in beweging zijn.  


Locatie Steeg 

Wereldburgerschap  

Onze school huist in een prachtige internationale stad en wij zien die diversiteit als rijkdom! Bij ons op school ontwikkel je je dan ook tot een wereldburger die creatief en out of the box kan denken, stevig in zijn schoenen staat, fouten durft te maken en anderen kan helpen. Bij ons op school focussen we op wat jou bijzonder maakt, wat je goed kan en wat jij kunt bijdragen aan onze diverse maatschappij. Respect leren hebben voor elkaar en kunst en cultuur met een internationaal karakter is daarin voor ons belangrijk. Wij bezoeken jaarlijks musea en theater en aan feestdagen van verschillende culturen wordt aandacht besteed.  Om burgerschapsvorming te bevorderen halen we zo veel mogelijk de praktijk de school in. We zien graag dat ouders met verschillende sociaal- economische beroepen hun kennis en expertise delen met ons en onze leerlingen. Daarnaast geven wij onze leerlingen een duurzame levensstijl mee, met aandacht voor gezonde voeding en bewegen. 

Veiligheid en samen 

Samen weet je altijd meer en ons onderwijs maken wij dan ook samen. Je merkt het al gelijk als je bij ons binnenkomt: deuren staan open, teamleden kijken bij elkaar, leren van elkaar en lopen makkelijk bij elkaar naar binnen. De basis hiervoor is veiligheid en het vertrouwen dat wij hebben in elkaar en elkaars handelen.  Wij dragen zorg voor een leeromgeving die voor iedereen, zowel fysiek al sociaal, prettig en veilig aanvoelt. We zijn bereid om elkaars kwaliteiten te zien, echt naar elkaar te luisteren, elkaar feedback te geven en er is ruimte om van mening te verschillen en gedachten uit te wisselen.  

Dit geldt net zo goed voor onze leerlingen. Overal in de school werken leerlingen samen bijvoorbeeld middels coöperatieve werkvormen. We besteden in de klas aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling om dit te stimuleren. Leren om naar elkaar te luisteren en zelfreflectie zijn hierbij voor ons essentieel.  

Afstemming en autonomie  

Iedereen is anders en wij zien het dan ook als onze taak om iedereen te zien en in mogelijkheden te denken. Voor leerkrachten betekent dit dat we als collega's bewust kijken naar wat onze krachten zijn, elkaar ruimte geven en stimuleren elkaars onderwijsontwikkelingen in te zetten onder leiding van leerkrachten als expert. 

Voor leerlingen betekent dit dat wij met leerlingen samen doelen stellen, hen stimuleren zelf keuzes te maken, hiervoor verantwoordelijkheid te dragen en zo steeds meer eigenaar te worden van hun leerproces.  We werken thematisch zodat elke leerlingen, aan de hand van zijn eigen leervragen, onze prachtige wereld elke dag een beetje meer kan ontdekken. Leerlingen die extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben krijgen deze bij ons op school op maat.  

Ook dit jaar is er bij ons op school weer de koningsspelen
Natuurlijk hebben we ter afsluiting van het project trots onze...
Het thema dieren
Lucas van Leyden doet actief mee aan de sporttoernooien in Leiden