Team

Wat een heerlijke werkplek!

Het team van de Lucas van Leyden, augustus 2023.

Er werken veel mensen op de Lucas van Leyden, die allemaal een bijdrage leveren aan de kwaliteit en sfeer op de school. Ons team bestaat uit groepsleerkrachten die worden ondersteund door IB'ers, leraarondersteuners, stagiaires, vakleerkrachten (bewegingsonderwijs, drama en muziek), een administratief medewerker, twee conciërges en de directie.

De directie van de Lucas van Leyden bestaat uit Martin van Leeuwen (directeur) en Suzanne Vermeend-Frambach (adjunct-directeur). Samen hebben zij de leiding over de beide locaties van de Lucas van Leyden. 

De Intern Begeleiders, Dorien Dieben en Brechtje Jansen van Rosendaal vormen samen het zorgteam. Zij ondersteunen de groepsleerkrachten bij de aanpak van een groep of specifiek kind, zijn contactpersoon voor externe instanties en voeren gesprekken met ouders. Zaken als opvoedingsondersteuning en onderzoeken worden besproken met de IB'er.

 

 
 
Ook dit jaar is er bij ons op school weer de koningsspelen
Natuurlijk hebben we ter afsluiting van het project trots onze...
Het thema dieren
Lucas van Leyden doet actief mee aan de sporttoernooien in Leiden