Team

Wat een heerlijke werkplek!

Er werken veel mensen op de Lucas van Leyden, die allemaal een bijdrage leveren aan de kwaliteit en sfeer op de school.

De directie

De directie van de Lucas van Leyden bestaat uit

  • Martin van Leeuwen, directeur
  • Suzanne Frambach, adjunct-directeur

De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat op school gebeurt. Hij is de schakel tussen het bestuur en de school, vertegenwoordigt de school bij externe instanties en verzorgt de beleidsstukken.

De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de beide locaties. Zij verzorgt informatieochtenden voor geïnteresseerde ouders, is het aanspreekpunt voor organisatorische en onderwijsinhoudelijke vragen (voor zover deze niet met de leerkracht besproken kunnen worden) en verzorgt de dagelijkse aansturing op de school.

De directie is samen verantwoordelijk voor alle medewerkers, de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen, beleidskeuzes en de communicatie. De directie is wisselend aanwezig op beide locaties.

De groepsleerkracht

De groepsleerkrachten zijn de eerste verantwoordelijken voor de groepen en de kinderen. Zij verzorgen het onderwijs aan uw kind en volgen hun ontwikkeling nauwgezet. Zij maken plannen om zo goed mogelijk bij het niveau van de kinderen aan te kunnen sluiten. Zij voeren gesprekken met ouders over het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders met vragen over hun kind en het onderwijs.

De school is verdeeld in drie bouwen: de onderbouw (groepen 1 en 2), de middenbouw (groepen 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8). Iedere bouw en ieder gebouw kent een bouwcoördinator. Deze leerkracht coördineert met name de praktische zaken in de bouw.

De vakleerkracht

Een vakleerkracht is gespecialiseerd in één vak. Op onze school zijn verschillende vakleerkrachten werkzaam.

Bewegingsonderwijs
De Lucas van Leyden heeft twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Zij geven aan de groepen 3 tot en met 8 twee keer per week gymles. De kleuters krijgen één keer per week les van de vakleerkracht en één van de eigen leerkracht. De vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft een kort lijntje met de verschillende sportverenigingen in Leiden. Regelmatig worden sport toernooien georganiseerd waaraan de school deelneemt.

Levensbeschouwing
Op de Lucas van Leyden hebben wij ook een vakleerkracht levensbeschouwing. Zij komt van de organisatie HVO/GVO en geeft wekelijks in de groepen 7 en 8 les.

Drama
Ook heeft de Lucas van Leyden een vakleerkracht drama. Groep 1 t/m 8 krijgt wekelijks dramales van deze juf. Naast veel rollenspel wordt aandacht besteed aan beweging, samenspel en het werken met emoties.

Kunst & Cultuur
Kunst en cultuur kan niet ontbreken op een school in de Leidse binnenstad. Sinds 2021 hebben wij hiervoor een vakleerkracht. Onderdeel hiervan is VTS: Visual Thinking Strategies, een inspirerende methode om jezelf én de wereld om je heen te ontdekken.

De intern begeleider

Onze Intern Begeleiders (IB'ers) vormen het zorgteam. Een IB'er is van oorsprong een groepsleerkracht, die door scholing en ervaring in staat is om alles op het gebied van leerlingzorg te coördineren. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij de aanpak van een groep of specifiek kind, is contactpersoon voor externe instanties en voert gesprekken met ouders. Zaken als opvoedingsondersteuning en onderzoeken worden besproken met de IB'er.

Het onderwijsondersteunend personeel

Een school is ook afhankelijk van onderwijsondersteunend personeel. 

Conciërge
Op beide locaties hebben we een conciërge, die zorgt voor vele praktische zaken in de school. Hij is gastheer, klusjesman, EHBO'er en houdt bij alles een oogje in het zeil. Hij is vaak het eerste contact met nieuwe mensen en bezoek. Hij kent alle kinderen en ouders.

Tutor
Een tutor of onderwijsondersteuner ondersteunt de leerkrachten. Hij kan allerlei praktische taken verrichten, maar ook echte onderwijstaken uitvoeren. Te denken valt aan het geven van lesjes aan een klein groepje kinderen. De tutor ondersteunt de leerkracht wanneer leerlingen extra behoeftes hebben op leergebied.

Administratieve kracht
Een administratieve kracht verzorgt de schooladministratie. Dit is voornamelijk de leerlingenadministratie en het bijhouden en stroomlijnen van de gehele inschrijvingsprocedure.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand uit het team, die deze speciale taak op zich heeft genomen. Kinderen, ouders en collega's kunnen vertrouwelijke zaken bij haar kwijt. Te denken valt aan zaken m.b.t. geweld en intimidatie.

Overige medewerkers

Stagiair(e)s
Stagiair(e)s lopen tijdelijk rond op onze school, meestal verbonden aan één groep. Zij voeren een aantal opdrachten uit die zij van hun opleiding hebben meegekregen, altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Zij kunnen op deze manier het vak leren. Dat kunnen PABO-stagiair(e)s zijn, maar ook stagiair(e)s voor de opleiding tot onderwijsassistent. Een enkele keer loopt een student(e) van een andere opleiding stage op onze school.

LIO'er
Een LIO'er is een Leraar In Opleiding. Tegen het eind van de studie moet een aankomend leerkracht nog een tijd grotendeels zelfstandig in een groep werken. Wij bieden ook deze ruimte bij ons op school. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk.